اپلیکیشن مریم کهنگی

اپلیکیشن «مریم السادات کهنگی»، نرم افزاری است که می توانید با نصب آن بر روی تلفن همراه خود به همه فایل های دوره چله معنوی دسترسی داشته باشید.

می توانید از طریق لینک زیر اپلیکیشن را دانلود کنید.

بستن